Editovat
Podaci o kapacitetu
Ukupan kapacitet skladišta 1760 m3
Kapacitet jednog rezervoara za sipanje 120 m3
Kapcitet jednog radnog rezervoara 42 m3
Kapacitet jednog grabeža krana 2,3 m3
Kapacitet krana 35 t/hod.

Pogledajte naš proizvod

ANCHOR_TOP_TITLE