Editovat
Technické specifikace
Dopravní výkon 400 t/h na skládku
200 t/h ze skládky
Šířka dopravních pasů 1 000 / 800 mm
Délka dopravních pasů 118 m
Kapacita skládky 8 500 m3 hnědého uhlí
Rekonstrukce zauhlování schéma
Rekonstrukce zauhlování schéma

Prohlédněte si náš produkt

ANCHOR_TOP_TITLE