Editovat

Pasový vůz je pomocné technologické zařízení umožňující dočasné prodlužování dopravních linek a překonávání výškových rozdílů mezi jednotlivými řezy při postupu rýpadla nebo zakladače skrývky. Pasový vůz lze také použít jako zakladač skrývky na výsypkách, případně jako zakládací stroj na velkokapacitních skládkách.

Technické specifikace
Max. výkony 2 500 m3/h
Šířka pasů 1 200 mm
Instal. výkon 570 kW
Délka 72 m
Severočeské doly a.s. Chomutov
ANCHOR_TOP_TITLE